«Premoniciones. Entropía en Manhatahan.» escrito por Félix Muyo

Leer en Español | Read English | Read Deutch

WAARSCHUWINGEN «ENTROPIA VAN MANHATHAN»
SCHILDERIJEN 2000-2001


Félix Muyo García Alcañiz

Mijn uitdaging of inzet als mens was geweest : vrede in mijzelf te vinden en deze wakker te roepen of uit te zenden naar de menigte door middel van de Kunst.  Utopie of realiteit vermengen zich in de kleurenschakkering die de onschuldige artist bemeestert om op deze wijze zijn korreltje zand bij te dragen in deze woestijn van mensen  van goede wil, opdat via deze positieve acties, een regen van broederlijke zegen mag neerkomen en men meer bewust mogen worden van de nodige nood van begrip , vooralleer de faktuur zich aanbiedt, veroorzaakt door zoveel geschillen en botsingen als “gevolg van oorzaak”  van de kulturele evolutie met doel, tot het bereiken van de zo genoemde “beschaving”, religieuze confrontaties of lobby’s die de politiek manipuleren van deze “blauwe werelbol”.

Gevolg van mijn koppige kunst ervaring in het veld van de plastische kunst, waar ik geloof een zekere paranormale boodschap te brengen, door me over te leveren aan een spontane surrealistiche creativiteit, waar de diepe bezinning het bewuste overdraagt en doorgeeft als, zogenoemde waarschuwingen.

Verschillend zijn deze ervaringen geweest gedurende om en bij veertig jaar onderdompelling in de kunst. De aandacht trekkend op een van de eerst belangrijke metafora’s van de gerealiseerde schilderwerken waren in het jaar 90-91, welke in de galerij van «Carmen Romero» van Marbella, ten toon gesteld werden. De bestuurder Paco Ayala is hiervan de belangijkste getuige van deze plastische paranormale boodschap waar zich de botsing weerspiegelt van de invasie in Koweit door Sadan Husein.

Voor de grappigheid en terugdrijving van het publiek door de genoemde plastische helderziendheid, was mijn houding gedurende enkele jaren opstandig, op afstand, weerhoudend. humoristisch. doch ik kon niet vermijden enkele schilderijen te realiseren die de werkelijke getuigen zijn van de algemene opstandingen van het mensdom.

Terug manifesteert zich de voorgevoelens van waarschuwing en ik voel me verplicht deze aan te nemen, ze te absorberen, en door te geven, onbewust zijnde, op dit moment, dat deze boodschappen voor de toekomst, vandaag een gebeurd feit zijn.

Dña Concha Marquez, bestuurster van de «Azteca galerij» een voorzitster van haar eigen Fondatie in de stad Madrid, was de metafisische katalysator die mijn bewustzijn en grijze materie van de hersen ondersteunde, door te gaan in dit soort fusie van deze plastische metaforen van deze katastrofische gebeurtenissen die zich voordeden op deze noodlottige 11 September 2001 in de imperische wereltad van onze tegenwoordige tijd.

Na afloop van een zekere tijdspanne, materiliseerde zich de gebeurtenissen tot bevestiging toe van de datum van de ramp.

De veertig schilderijen waarvan het material, restplanken van de keuken, oude kopstukken enz. gevonden werd op de afvalplaats van de Madrileense voorstad «chueca» , realiseerde ik in mijn klein atelier, uit deze verzamelde compositie van hout , enkele van deze merkwaardige schilderijen.

11 September bewustzijnde en rechtstreeks ingelicht door de Spaanse Televisie van dit fatale gebeuren voor het Westen en ook voor het Oosten, verbijsterde mij. Ik was zo bijzonder verwonderd voor zoveel sterke voorgevoelens en waarschuwingen , te meer in enkele werken de oorlogzuchtige of terroristische aanval, van de stad Manhathan zich weerkaatste.

Zoals vernoemd, werden deze schilderijen gerealiseerd maanden voordien. Daar Concha Marquez de vriendelijkheid had, mij een deelname voor te stellen in «La II Colectiva de Navidad» welke haar fondatie organiseerde; werden vier van deze werken van middelmatig formaat ten toon gesteld Op dit moment waren we in het jaar 2000 in Madrid de «Vijftigste Verjaardag van het Egyptisch Instituut van Islamitische studies. «Instituto Egipcio de Estudios Islamicos» zo werd deze tentoonstelling genoemd. Op deze wijze, vangde de voorbereiding plaats van deze vier eerste schilderijden waar, dan nog onbewust, de eerste openbaringen te voorschijn kwam door de zogenoemde «spontane» plastische kunst.

Heel opmerkelijk is de anekdote, waarop de nummers «11» gegrafeerd staan (toeval of creatieve magie) tot tweemaal toe, op een bewerkte plaat, blijkgevend toe te behoren aan het afrikaanse wereldeel, hout die mij opviel aan de uitgang van mijn atelier in C/Santo Tomé nr 6 te Madrid, waar ik werkte en leefde.

Ik maakte me eigenaar van deze verloren stukken. Na het eindigen van een schuurbeurt, de helft was weg, onachtzaam, niet wetende voor wie en waarom, maar meer dan gedrongen door de intuitie, wenste ik deze stukken hout in te lassen in de metafora die werkte in de kronkelingen van mijn creatieve geest, waar de icografische uiting het vertrekpunt was om de tragische confrontatie tussen monoteistische, joodse, moorse en kristelijke (de kruisvaart van immers) te begrijpen, maar meer instemmend over een kwestie van macht en beheersing van energie, die waarschijnlijk de ware oorzaak is.

Wel veranderden deze vier stukken hout, wapens veronderstellende, als «cimatarras» of een kristelijk houten hamer waarop het gegrafeerd nummer «11» tot tweemaal toe overeenstemt in het handvat, die door mij, totaal onbewust, gerespecteerd werd, maanden later de sleutel zouden worden, om deze schilderkunstwerken als «waarschuwend» te benoemen.

Deze werken werden tentoongesteld in genoemde «Colectiva de Navidad» (Kestverzameling) werden gekritikeerd, geanaliseerd, vroegen mij omtrent deze duidelijke metafora.

Enkelen herinnerden zich de voorspellende metaforen van het jaar 1991 «invasie van Koweit» en zegden, misschien is dit een nieuwe waarschuwing waaruit bleek, dit het geval was.

Doorgaand op de vragen, aanwijzend op het nr. «11» gegraveerd in de schilderijen, antwoordde ik hierop , niet de minste verklaring te hebben over deze 2 x «11», welke ik zeer vrijwillig eerbiedigde en inlaste in deze vier schilderijen, vam middelmatig formaat, gedateerd in Oktober, November van het jaar 2000, getiteld «Filosofie 11» schilderijen die grafisch opgenomen werden in de katalogus van bovengenoemde expositie.

Met ingang van het jaar 2001, zullen we moeten wachten tot 11 September om ons bewust te maken dat de 40 kunstwerken, die ik gerealiseerd heb sinds het begin van de confrontatie tussen morenen, kristenen, zich afspelen in het katastrofische gebeuren van de «Twin Towers».

Later een tweede «11» Madrid, eveneens een schilderkunstige openbaring waar de krijgsvaardige gebeurtenissen en aanvallen tot een realiteit bevestigd worden, en een zekere verklaring geven aan de krijgsvaardige gebeurtenissen van onze tijd.

Na 11 september 2001, eindigde ik dit tema van schilderijen doch de boodschap voor mij bleef levend dat deze metafora ongelukkiglijk zich voltrok zoals in de annalisering van deze kunstschilderwerken, het waarachtig karakter teruggeven, van de waarschuwingen.

Bovenvernoemde tentoonstellingen die plaats nam voor het gebeuren van deze daden, geven de waarachtigheid weer van deze waarschuwingen, schilderwerken welke ik vervaardigde in mijn atelier C/Santo Tomé, nr 6. Concha Marquez, Mario Martinez, Angela Sánchez Delgado, Ogsmande Lescayllers, Javier Rubio Nomblot en aan groter aantal mensen en bekenden van dichtbij, zijn mijn voornaamste getuigen hiervan.

  • Tentoonstelling van Kerstmis in 2000, «Instituto Egipcio de Estudios Islamicos, Madrid.
  • Centro Cultural «La Chopera» 29ste Maart 2001, VillaViciosa de Odon, Madrid.
  • Galerij «Azteca 2002, Madrid, «Atentados posteriors» (Gebeurde aanvallen).

Getekend: F.M.G.A.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

9 + 16 =